Stanowisko patologiczne

  • OLABO Pathology Workstation for Laboratory Hospital

    Stanowisko patologiczne OLABO dla szpitala laboratoryjnego

    Stół do pobierania próbek patologicznych znajduje szerokie zastosowanie w szpitalnym oddziale patologii, pracowni patologicznej itp. Rozsądny system wentylacji chroni operatora przed szkodliwym gazem wytwarzanym przez formalinę podczas pobierania próbek.System ciepłej i zimnej wody zapewnia dostosowanie pracy w różnych klimatach.