Oddział Intensywnej Terapii (OIOM)

Oddział Intensywnej Terapii (OIOM)

Przyjmując pacjentów cierpiących na niewydolność oddechową, krążeniową, przemianę materii i inne wielonarządowe schorzenia z oddziałów chorób wewnętrznych, chirurgii i innych, OIOM koncentruje się na skutecznym ogólnym zarządzaniu oddychaniem, krążeniem, metabolizmem i innymi.

1. W ramach humanizmu wykorzystanie zdobyczy nowoczesnych technologii we współczesnym społeczeństwie do stworzenia sprawnego i szybkiego systemu medycznego, a tym samym nadanie impulsu rozwojowi OIT.

2. Wykorzystując dorobek naukowy Ergonomii, Psychologii, Socjologii i innych pokrewnych nauk z pogranicza, poszerzyć denotację projektową na „zorientowane na ludzi”, usystematyzować teorię projektowania humanizowanego w projektowaniu szpitala.

3. Projekt oddziału OIOM zorientowany na ludzi powinien opierać się na aktywności psychologicznej ludzi, ale na cechach fizycznych, kierować się aktywnością zachowania, nie zważać na wszelkie wymagania ludzi w szpitalu, naprawdę uświadamiać sobie poczucie "domu".

ICU