Czysta sala operacyjna

Czysta sala operacyjna

1. Zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń z zewnątrz do sali operacyjnej

2. Oczyszczanie powietrza wpływającego do sali operacyjnej

3. Utrzymanie stanu nadciśnienia

4. Szybkie i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń bezpośrednio z pomieszczenia

5. Kontrolowanie zanieczyszczenia i zmniejszanie możliwości zanieczyszczenia

6. Sterylizacja i dezynfekcja przedmiotów oraz do montażu

7. Natychmiastowe usuwanie zanieczyszczonych przedmiotów.

Ogólna czysta sala operacyjna

Sala operacyjna General Clean przeznaczona jest do chirurgii ogólnej (z wyjątkiem operacji klasy A), operacji ginekologicznych itp.

Maksymalne średnie stężenie bakterii osadniczych: 75~150/m³

Oczyszczanie powietrza: klasa 10 000

Powietrze oczyszczone przez filtry główne, średnie i HEPA kolejno przepływa przez wylot na suficie do sali operacyjnej, a oczyszczone czyste powietrze wypycha zanieczyszczone powietrze z wylotu, aby zapewnić, że sala pozostaje czysta.

Sala operacyjna z przepływem laminarnym wykorzystuje technologie oczyszczania powietrza w celu zróżnicowanej kontroli i leczenia zanieczyszczeń mikrobiologicznych, dążąc do zapewnienia czystości pomieszczenia odpowiedniej do różnych operacji oraz zapewnienia czystych i komfortowych warunków pracy z odpowiednią temperaturą i wilgotnością

COT4 COT2 COT3

Clean Operating Theater